Skip to main content

Steven Vanackere

Vicegouverneur
Nationale Bank van België
Steven Vanackere
 • Steven Vanackere

  Studies

  Licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1987)
  Licentiaat in de economische wetenschappen (KU Leuven, 1988)
  Enige kandidaatsproef politieke en sociale wetenschappen (KU Leuven, 1985)
  Master in de wijsbegeerte (KU Leuven, 2015)
  Master in de geschiedenis (KU Leuven, 2019)

  Loopbaan

  • Attaché bij Kredietbank (1987-1988) 
  • Attaché bij BACOB Spaarbank en adviseur bij de studiedienst CEPESS (1988-1989)
  • Adviseur van Herman Van Rompuy, CVP-voorzitter (1990-1991)
  • Adjunct-kabinetschef van minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jos Chabert, bevoegd voor Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen (1991-1993)
  • Directeur-generaal van de Haven van Brussel (1993-2000)
  • Kabinetschef van minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jos Chabert, bevoegd voor Begroting, Financiën, Economie en Externe Betrekkingen (1995-1999)
  • Adjunct-directeur-generaal van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB (2000-2005)
  • Vlaams volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement (2004-2007)
  • Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse Regering (2007-2008)
  • Vice-eerste-minister van de Belgische federale Regering, bevoegd voor
   • Openbaar Ambt, Openbare Bedrijven en Institutionele Hervormingen (2008-2009)
   • voor Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen (2009-2011)
   • voor Financiën en Duurzame Ontwikkeling (2011-2013)
  • Volksvertegenwoordiger in het Belgisch federaal Parlement (2013-2014)
  • Senator, fractieleider en voorzitter van de commissie Gewestaangelegenheden in de Senaat (2014-2019)
  • Academisch beheerder van KU Leuven campus Brussel en Sint-Lucas Brussel (2015-2018)
  • Directeur van de Nationale Bank van België (02.01.2019)
  • Vicegouverneur van de Nationale Bank van België (19.04.2021)

   

  Andere lopende functies of mandaten

  Internationaal

  • European Insurance and Occupational Authority (EIOPA) sinds 01.03.2023
   Lid van de Board of Supervisors
  • Bank voor Internationale Betalingen (BIS) sinds 01.03.2023
   Lid van het Committee on the Global Financial System
   Plaatsvervangend Bestuurder
  • European Systemic Board (ESRB) sinds 01.03.2023
   Lid van de Algemene Raad
  • High Level Task Force on the Integrated Reporting Framework of the European Central Bank (HLTF IreF) sinds 13.10.2021
   Lid
  • International Monetary and Financial Committee Deputies (IMFC Deputies) sinds 30.07.2021
   Lid
  • Europese Centrale Bank (ECB) sinds 19.04.2021
   Plaatsvervangend lid van de Algemene Raad (ECB General Council)
   Plaatsvervangend lid van de Raad van bestuur (ECB Governing Council)
  • Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) sinds 01.04.2021
   Lid van de Working Party No. 3 on Policies for the Promotion of Better International Payments Equilibrium van het Comité voor Economische Politiek (OESO-EPC-WP3)

  Nationaal

  • Hoge Raad van Financiën sinds 01.09.2023
   Lid van de Studiecommissie voor de vergrijzing
  • Belgisch Financieel Forum sinds 21.03.2023
   Voorzitter van het Steering Committee
  • Hoge Raad voor de Werkgelegenheid sinds 26.04.2019
   Ondervoorzitter
  • Hoge Raad van Financiën sinds 07.04.2019
   Lid van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid
  • Instituut voor de Nationale Rekeningen sinds 02.01.2019
   Lid van de Raad van bestuur
  • Interfederaal Instituut voor de Statistiek sinds 02.01.2019
   Lid
  • Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België sinds 02.01.2019
   Lid

   

   

   

   

   

  Lees verder

Gedetecteerde tijdzone