Skip to main content

Steven Vanackere

Vicegouverneur
Nationale Bank van België
Steven Vanackere
 • Steven Vanackere

  Studies

  Licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1987)
  Licentiaat in de economische wetenschappen (KU Leuven, 1988)
  Enige kandidaatsproef politieke en sociale wetenschappen (KU Leuven, 1985)
  Master in de wijsbegeerte (KU Leuven, 2015)
  Master in de geschiedenis (KU Leuven, 2019)

  Loopbaan

  • Attaché bij Kredietbank (1987-1988) 
  • Attaché bij BACOB Spaarbank en adviseur bij de studiedienst CEPESS (1988-1989)
  • Adviseur van Herman Van Rompuy, CVP-voorzitter (1990-1991)
  • Adjunct-kabinetschef van minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jos Chabert, bevoegd voor Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen (1991-1993)
  • Directeur-generaal van de Haven van Brussel (1993-2000)
  • Kabinetschef van minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jos Chabert, bevoegd voor Begroting, Financiën, Economie en Externe Betrekkingen (1995-1999)
  • Adjunct-directeur-generaal van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB (2000-2005)
  • Vlaams volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement (2004-2007)
  • Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse Regering (2007-2008)
  • Vice-eerste-minister van de Belgische federale Regering, bevoegd voor
   • Openbaar Ambt, Openbare Bedrijven en Institutionele Hervormingen (2008-2009)
   • voor Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen (2009-2011)
   • voor Financiën en Duurzame Ontwikkeling (2011-2013)
  • Volksvertegenwoordiger in het Belgisch federaal Parlement (2013-2014)
  • Senator, fractieleider en voorzitter van de commissie Gewestaangelegenheden in de Senaat (2014-2019)
  • Academisch beheerder van KU Leuven campus Brussel en Sint-Lucas Brussel (2015-2018)
  • Directeur van de Nationale Bank van België (02.01.2019)
  • Vicegouverneur van de Nationale Bank van België (19.04.2021)

  Lopende mandaten of functies

  • Hoge Raad van Financiën
   Lid van de Afdeling "Financieringsbehoeften van de overheid" vanaf 07.04.2019
  • Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
   Ondervoorzitter vanaf 26.04.2019
  • Instituut voor de Nationale Rekeningen
   Lid van de Raad van bestuur vanaf 02.01.2019
  • Interfederaal Instituut voor de Statistiek
   Lid van de Raad van bestuur vanaf 02.01.2019
  • Nationale Bank van België
   Lid van het Afwikkelingscollege vanaf 02.01.2019
  • Single Resolution Board
   Lid vanaf 02.01.2019

   

   

  Lees verder

Gedetecteerde tijdzone